Preoţii sectorului III al capitalei convocaţi în şedinţă de lucru

Thursday, 5 January , 2017

La data de 3 ianuarie biserica „Sf. Voievozi” din or. Durleşti a găzduit prima şedinţă de lucru a slujitorilor din sectorul III al mun. Chişinău.

Adunarea a fost prezidată de către părintele protopop prot. Zosima Toia, care a adus la cunoştinţa preoţilor parohi din circumscripţie deciziile mitropolitane şi a realizat bilanţul activităţilor desfăşurate în anul precedent.

Au fost planificate un şir de activităţi în anul curent, după care au urmat propuneri şi discuţii la diverse probleme cu care se confruntă fiecare parohie în parte.

Slujitorii au decis susţinerea publicaţiei oficiale a Mitropoliei „Altarul Credinţei”, fiecare parohie abonând câteva exemplare.

Părintele protopop a rugat ca fiecare parohie să prezinte până în data de 25 ianuarie un raport privind viaţa şi activitatea desfăşurată în ultimii ani şi le-a urat tuturor sărbători binecuvântate.